Stratégia udržateľnosti

P&G Stratégia udržateľnosti

 

 

Spoločnosť P&G Professional si je vedomá celkového dosahu čistiacich prostriedkov na životné prostredie od surovín po likvidáciu odpadu. Veríme, že udržateľnosť začína čistotou. 

Náš program P&G Professional Green & Clean zahŕňa všetky produkty P&G Professional, ktoré minimalizujú dopad čistenia na človeka a životné prostredie počas kľúčových fáz životného cyklu produktu. 

Kritériá výberu pre zaradenie do programu sú:

  • RECYKLOVATEĽNÝ obalový materiál, ktorý minimalizuje dopad plastových odpadov na životné prostredie. 
     
  • EFEKTÍVNE využívanie zdrojov vďaka vynikajúcemu výkonu produktu a / alebo udržateľným výrobným procesom. 
Stratégia udržateľnosti

P&G Professional stratégia udržateľnosti

eco
eco

Prečo P&G Professional?

Dôveryhodné produkty
Naše dôveryhodné viacúčelové produkty pomáhajú vašim zamestnancom zvládnuť prácu hneď prvýkrát.
Zákaznícka podpora
Professional Support tím sa plne venuje vašej spokojnosti vďaka efektívnym riešeniam navrhnutými práve pre vás.
Celková prevádzková hodnota
Upratovanie je každodenná činnosť, ktorá vyžaduje investíciu vášho času a prostriedkov. Ako k tomu ale pristupujete, môže mať veľký vplyv na príjmy a zisk.

Máte záujem o niektoré naše výrobky a riešenia?
Neváhajte a kontaktujte nás.