Optimalizácia energií

Stretávate sa s rastúcimi nákladmi na energiu a vysokou spotrebou vody pri praní bielizne?  Máte problém pri spracovaní odpadovej vody z vašej práčovne?Alebo máte veľa zákaziek a pritom nedostatok kapacít a pracovníkov? Obráťte sa na nás. Vďaka dlhoročným skúsenostiam vám dokážeme ušetriť značné prevádzkové náklady a celkovo optimalizovať vašu prevádzku.

Postaráme se o optimalizáciu všetkých pracích procesov, optimálne nastavenie pračiek a dávkovacích zariadení. Pre maximálnu úsporu vám navrhneme a nainštalujeme zariadenie na rekuperáciu energií a vody a tak znížime vaše prevádzkové náklady. Zistíme, ako zrýchliť a zefektivniť váš prací proces a pracovné procesy vo vašej práčovni. Navrhneme vám riešenie, ktoré bude vašej práčovni na mieru. Pomôžeme vám aj s výberom nových strojov alebo s návrhom novej práčovne.

U našich zákazníkov sa zameriavame na zníženie celkových nákladov na 1 kg vypranej bielizne a to nás vedie k celkovej optimalizácii prevádzky, pretože náklady na chémiu tvoria najmenšiu časť nákladov na pranie a na dosiahnutie významnej úspory je dôležité zlepšiť hospodárenie s energiou a vodou.  U realizovaných projektoch došlo k úspore až jednej tretiny tepelnej energie pri inštalácii výmenníkov vzduch-vzduch a vzduch-voda, ktoré využívajú energiu teplých odpadových vôd a energie horúceho odpadového vzduchu ze sušičiek a žehličov. Tieto úspory sa v dlhšom horizonte úplne zásadne prejavia na ekonomike vašej prevádzky.

Práčovňami v Českej republike sa zaoberáme 30 rokov a za tú dobu sme sa vďaka kvalite našich ľudí, výrobkov a know-how stali vedúcou firmou na trhu.  Medzi našimi zákazníkmi sú najväčšie komerčné práčovne, nemocnice a hotely. Sme jediná česká firma, ktorá ponúka komplexné, praxou overené systémy na úsporu energií v práčovniach. Na ich vývoji spolupracujeme s poprednými odborníkmi v odbore a renomovanými vysokými školami. Projekty optimalizácie energií sme už realizovali v mnohých krajinách Európy.

 

výmenník voda-voda
Výmenníkový systém voda-voda