Úspora spotreby vody

Spotreba vody patrí medzi hlavné nákladové položky prania. Znížením spotreby vody je preto možné dosiahnuť významné úspory. Základom je správne nastavenie pracích programov, ktoré zohľadňuje kvalitu vstupnej vody, strojové vybavenie, použité detergenty a typ bielizne. Spotrebu vody v práčovniach je možné ďalej znížiť pomocou našich filtračných systémov a opätovným využitím už raz použitej vody. Napríklad vodu z plákania priemyselných práčok je možné po filtrácii a sanitácii použiť na predpranie a hlavné pranie a vodu z pracích liniek možno využiť pre priemyselné práčky. Vodu z pracej linky, kde sa perie málo znečistený sortiment je možné následne využiť pre pracie stroje, kde sa perie silne znečistený sortiment. Vďaka tomu je možné znížiť spotrebu vody až o 40%.

Máte záujem o niektoré naše výrobky a riešenia?
Neváhajte a kontaktujte nás