Úprava technologickej vody/vlastný zdroj vody

Kľúčovým parametrom pri optimalizácii prevádzky akejkoľvek práčovne je kvalita vody a jej úprava. Kvalita vody totiž zásadne ovplyvňuje kvalitu pracieho procesu, spotrebu chémie a energie. Pre väčšinu práčovní je teda úprava vody nevyhnutným krokom k zvýšeniu efektivity prania. Mnohé práčovne napríklad využívajú vlastný zdroj vody (vrt alebo studňu) alebo o ňom uvažujú, a to z dôvodu významnej úspory na nákladoch za vodu. Problémom vody z vrtu alebo studne je však okrem výdatnosti a legislatívnych prekážok najmä jej kvalita. Voda z vlastných zdrojov je zvyčajne veľmi tvrdá a často obsahuje aj prvky nevhodné pre pranie bielizne, napríklad mangán alebo železo. Problémom býva tiež vysoká vodivosť (vysoký obsah rozpustených látok). Na všetky tieto problémy však máme riešenie: od spoľahlivého zmäkčenia cez odstránenie železa až po systémy s reverznou osmózou. Vďaka tomu sme schopní upraviť 99% vôd z vrtov alebo studní tak, aby umožňovali bezproblémové pranie.

Máte záujem o niektoré naše výrobky a riešenia?
Neváhajte a kontaktujte nás