Úspora spotreby energií

Energia (elektrina, plyn, para) je jednou z hlavných nákladových položiek na pranie a znížením ich spotreby je možné dosiahnuť významné úspory. K zníženiu spotreby vedie niekoľko ciest. Jednou z nich je využitie energie odpadových prúdov, teda horúcej odpadovej vody alebo vzduchu. Energiu horúcej odpadovej vody možno využiť pomocou nášho efektívneho výmenníkového systému voda-voda. Energiu horúcej odpadovej vzdušniny zo žehliacich liniek možno využiť pomocou výmenníkového systému vzduch-voda. V práčovniach prevádzkujúcich parnú kotolňu a nadväzujúcu paro-kondenzátnu infraštruktúru je možné znížiť spotrebu energií zvýšením účinnosti výroby a distribúcie pary. Tá často dosahuje iba 70% účinnosti, pritom jej optimalizáciou je možné dosiahnuť účinnosť až 90%. Kombináciou vyššie uvedených prístupov je možné znížiť celkovú spotrebu tepelnej energie až o 30%.

Máte záujem o niektoré naše výrobky a riešenia?
Neváhajte a kontaktujte nás