Podmienky používania eshopu

Objednávanie tovaru prostredníctvom webového objednávkového systému (ďalej len ako „e-shop“) spoločnosti Professional support s.r.o., IČO: 51 644 801, so sídlom  Sv. Štefana 5,94301 Štúrovo (ďalej len ako „Professional support s.r.o.“) je umožnené iba registrovaným zákazníkom, ktorý už sú v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Professional support s.r.o. na základe uzavretej rámcovej kúpnej zmluvy.

Kúpna cena tovaru, platobné podmienky, doprava a dodanie tovaru a ostatné obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji tovaru ponúkané spoločnosťou Professional support s.r.o. sú definované uzatvorenou rámcovou kúpnou zmluvou.

Pokiaľ už ste zákazníkom Professional support s.r.o. a chcete získať prístupové údaje do e-shopu, kontaktujte prosím svojho obchodného zástupcu Professional support s.r.o. alebo využite kontaktné údaje na webových stránkach Professional support s.r.o..
Pokiaľ nie ste naším zákazníkom a máte záujem o spoluprácu, kontaktujte nás. Naše produkty dodávame iba podnikateľským subjektom, nie bežným spotrebiteľom do domácností.