Ako zakúpiť tovar

AKO ZAKÚPIŤ TOVAR

Základné informácie o princípoch fungovania webového objednávkového systému (ďalej len ako "e-shop") spoločnosti Professional support s.r.o., IČO: 51 644 801, so sídlom Sv. Štefana 5, 943 01 Štúrovo (ďalej len ako „Professional support s.r.o.“):

 1. E-shop je určený výhradne pre registrovaných zákazníkov, ktorí sú už v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Professional support s.r.o. na základe uzatvorenej rámcovej kúpnej zmluvy.    
 2. Kúpna cena tovaru, platobné podmienky, doprava a dodanie tovaru a ostatné obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji tovaru ponúkaného Professional support s.r.o. sú definované uzavretou rámcovou kúpnou zmluvou.
 3. Čiastková kúpna zmluva podľa rámcovej kúpnej zmluvy vzniká v okamihu, keď zo strany Professional support s.r.o. (Zákaznícky servis) dôjde k aktívnemu potvrdeniu objednávky zákazníka prostredníctvom e-mailu (tzn. nejedná sa o e-mail automaticky generovaný e-shopom).
 4. Platba za tovar zo strany zákazníka prebieha vždy až po potvrdení objednávky zo strany Professional support s.r.o. (Zákazníckym servisom) na základe vystavenej faktúry a bankovým prevodom.
 5. Ak už ste zákazníkom Professional support s.r.o. a chcete získať prístupové údaje do e-shopu, kontaktujte prosím svojho obchodného zástupcu Professional support s.r.o. alebo využite kontaktné údaje na našich webových stránkach.
 6. Ak nie ste našim zákazníkom a máte záujem o spoluprácu, kontaktujte nás. Tovar dodávame výhradne podnikateľským subjektom, nie bežným spotrebiteľom do domácností.

Hlavné kroky celého nákupného procesu:

 1. Objednajte tovar v rámci objednávkového systému. Kúpna cena je vypočítaná na základe platného cenníka a podľa podmienok rámcovej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Professional support s.r.o. a zákazníkom. Vami vykonaná objednávka je odoslaná na zákaznícky servis Professional support s.r.o.
 2. Professional support s.r.o. (Zákaznícky servis) potvrdí zákazníkovi, resp. ním uvedenej kontaktnej osobe v rámci objednávky, objednávku emailom, vrátane termínu dodania. Ak je potreba modifikácie objednávky, Professional support s.r.o. (Zákaznícky servis) kontaktuje zákazníka ohľadne objednávky a odsúhlasí s ním zmeny.
 3. Tovar je zákazníkovi dodaný na vybrané dodacie miesto. Pri prevzatí tovaru zákazník obdrží dodací list.
 4. Pri prevzatí tovaru skontrolujte, či tovar a jeho množstvo zodpovedá objednávke a množstvu uvedenému na dodacom liste a či tovar nie je poškodený. V prípade problému zaznamenajte zistené problémy a informujte ihneď náš zákaznícky servis.
 5. Ak je ako súčasť dodávky tovaru dohodnutá aj výmena / odvoz kanistrov, odovzdajte ich dopravcovi.   

   6.Po dodaní tovaru je vystavená faktúra so splatnosťou podľa rámcovej zmluvy

Ako objednať tovar v e-shope:

 1. Prihláste sa do e-shopu cez odkaz "Prihlásiť sa" v pravom hornom rohu.
 2. Skontrolujte košík. E-shop si ukladá nedokončené objednávky. Ak ste predchádzajúcu objednávku neukončili, vybraný tovar máte stále v košíku (vedľa ikonky "košík" je zobrazená suma €). Ak tento tovar už nechcete objednať, musíte ho najprv vybrať z košíka (po kliknutí na "košík" uvidíte detail objednávky, kedy na konci každého riadku týkajúceho sa daného tovaru je "modré koliesko s X" pokiaľ naň kliknete, tovar je odobratý z košíka ).

3.Objednajte tovar. Tovar môžete objednať niekoľkými rôznymi spôsobmi, tak ako Vám to najlepšie vyhovuje:

  1. Cez kartu jednotlivého tovaru - klasický spôsob nákupu vo väčšine e-shopov. Do základnej ponuky sa dostanete po kliknutí na logo "Professional Support E-shop" v ľavom hornom rohu, alebo si vyberiete priamo kategóriu tovaru, ktorá Vás zaujíma vo svetlo modrom pruhu v hlavičke stránky. Prípadne použite funkciu "hľadať" v pravom hornom rohu. Vyberte si množstvo tovaru a kliknite na ikonku "košík".

2. Cez rýchlu objednávku - možnosť objednať rýchlo v tabuľkovom zobrazení. Vyberte si kategóriu tovaru, z ktorej chcete objednávať. U vybraného tovaru zadajte množstvo a pridajte tovar do košíka (potvrdenie vykonané Enterom po zadaní množstva, kliknutím na ikonku "košík" v riadku tovaru alebo na konci tabuľky kliknutím na "všetko do košíka" - vloží všetok tovar, u ktorého bolo zadané množstvo do košíka, odporúčame objednávať jedným spôsobom, aby nedošlo k opakovanej objednávke).

3. Cez vzorové / historické objednávky -  K vzorovým / historickým objednávkam sa dostanete cez odkaz "objednávky" v pravom hornom rohu, nad tabuľkou "rýchle objednávky" alebo pri zobrazení detailu účtu po kliknutí na "účet" v pravom hornom rohu. Professional support s.r.o. Vám môže vzorovú objednávku na Vaše želanie pripraviť.

 1. Cena tovaru za 1 ks sa mení podľa objednávaného množstva tovaru. Ceny v e-shope zohľadňujú:
  a) zľavu podľa rámcovej zmluvy (výšku zľavy môžete nájsť v detailoch Vášho účtu po kliknutí na "účet")
  b) množstvo tovaru - pri objednaní kartónu tovaru a viac ks alebo palety tovaru a viac ks poskytuje Professional support s.r.o. zákazníkovi množstevnú zľavu. Jednotlivé ceny môžete vidieť v detaile jednotlivého tovaru. Ak je zobrazená jednotlivá cena (malá karta výrobku, rýchla objednávka atď.) jedná sa o cenu pri odbere kartónu tovaru a viac. V košíku a v zhrnutí objednávky vždy vidíte finálnu cenu objednávaného tovaru po všetkých zľavách
  .
 2. Prejdite do košíka. Po objednaní všetkého tovaru, kliknite na ikonku "košík" v pravom hornom rohu. Po zobrazení detailu skontrolujte, či zadaný tovar a jeho množstvo zodpovedá Vašej objednávke. Objednávku môžete upraviť alebo aj pokračovať v nákupe (už objednaný tovar zostane v košíku). V košíku je ďalej nutné zadať / vybrať:
  1. Dodacie miesto – tu máte na výber iba dohodnuté dodacie miesta + sklad Professional support s.r.o. (Ak chcete pridať alebo zmeniť dodacie miesto, kontaktujte Professional support s.r.o. prostredníctvom jej obchodného zástupcu alebo zákazníckeho centra).
  2. Kontaktnú osobu na strane zákazníka pre objednávku – osobu s telefónom/emailom, ktorú môžeme kontaktovať v súvislosti  s touto objednávkou.
  3. Zaškrtnúť políčko súhlasu s obchodnými podmienkami.
  4. Poznámka (voliteľné) – miesto, kam môžete zadať akúkoľvek správu pre nás, napr. Žiadosť o vrátenie kanistrov.

          Pokiaľ je všetko v poriadku a doplnené, kliknite na „Prejsť na zhrnutie“.

 1. Skontroľujte zhrnutie objednávky. Na tejto stránke urobte finálnu kontrolu kontrolu objednávky. Pokiaľ je všetko v poriadku kliknite na „Dokončiť objednávku“.
 2. Odoslanie emailu s objednávkou. Po dokončení nákupu odchádza email so zhrnutím objednávky na Váš kontaktný email a zákazníckemu servisu Professional support s.r.o. a Vám priradenému obchodnému zástupcovi.

Tento email nie je uzatvorením čiastkovej kúpnej zmluvy podľa podmienok rámcovej kúpnej zmluvy.

Zmena údajov / heslo

 1. Po kliknutí na „účet“ v rámci e-shopu môžete vidieť základné informácie k Vášmu účtu
  1. Firma
  2. IČO
  3. Kontaktná osoba
  4. Kontaktný email
  5. Zľavu z obchodných podmienok
  6. Priradený obchodný zástupca + kontakty na neho
  7. Dohodnutá výška kreditu
  8. Dodacie miesta
 2. Pre zmenu týchto vyššie uvedených údajov kontaktuje priradeného obchodného zástupcu alebo náš zákaznícky servis
 3. Pre zmenu hesla kliknite v rámci e-shopu na „zmena hesla“.