Sanitačné plány

Hygienická čistota je kľúčová pre každé zariadenie, či už je veľké alebo malé. Pre dosiahnutie požadovanej kvality pritom nestačí len používať kvalitné výrobky, ale musíte ich používať aj správne. Preto v spolupráci s expertmi pripravujeme sanitačné plány, ktoré definujú kde, kedy a ako používať naše výrobky, aby bola dosiahnutá hygienická čistota. Plány majú formu jednoduchých plagátov, ktoré možno zavesiť na stenu. Vďaka tomu má každý pracovník k dispozícii jasný návod na to, ktorý výrobok kedy a ako použiť. Plány sú aj súčasťou dokumentácie, ktorú môžete predložiť pracovníkom z hygienickej kontroly.

Máte záujem o niektoré naše výrobky a riešenia?
Neváhajte a kontaktujte nás