Pomáhame sociálnym službám

Dezinfekčný prací prášok Ariel Formula Pro+ zadarmo pre tých, ktorý to najviac potrebujú. 

Klienti a pracovníci sociálnych služieb patria medzi najviac rizikové a zasiahnuté skupiny pandémie Covid-19. Z našich skúseností vieme, že ich práca v sociálnych službách je nielen veľmi náročná, ale často aj nedocenená. Vnímame tiež nedostatočnú pripravenosť a vybavenie ochrannými pomôckami zo strany štátu, ktorý sa zameriaval ďaleko viac na zdravotníctvo.

Hľadali  sme cestu, ako pomôcť a nakoniec sa nám to podarilo - do zariadení sociálnych služieb v SK a ČR sme celkovo zadarmo dodali 650 kusov dezinfekčného pracieho prášku Ariel Formula Pro+.

Tento výrobok sa odporúča pre použitie v oblasti sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Ako jeden z mála pracích prostriedkov je oficiálne registrovaný ako biocídny prací prostriedok (pri teplote 60°C), a možno ho používať v profesionálnych aj malých práčkach. 650 ks  pracieho prášku Ariel Formula Pro+ znamená vypranie až 500 ton dezinfikovanej bielizne.

Pri distribúcii sme spolupracovali s národnými asociáciami poskytovateľov sociálnej starostlivosti APSSvSR a APSS ČR, aby sa tak pomoc rýchlo dostala k tým, ktorý to najviac potrebujú. Na Slovensku vykonáva distribúciu priamo tím Professional support pod vedením Tomáša Sümegha a v spolupráci s našim distribútorom, firmou Cleaning / pánom Marekom Uhrínom. V Českej republike sme sa pripojili k aktivite "Pomáhame sociálnym službám" www.socialnimsluzbam.cz, ktorá zaisťuje distribúciu pomoci po celej krajine.

Týmto by sme tiež chceli poďakovať za spoluprácu pani predsedníčke APSSvSR Mgr. Anne Ghannamovej, prezidentovi APSS ČR pánovi Ing. Jiřímu Horeckému, Ph.D., MBA, pani riaditeľke Ing. Mgr. Alice Švehlovej, a všetkým pracovníkom a partnerom týchto organizácií, ktorý nám pomohli túto pomoc realizovať.

V prípade záujmu o dezinfekčný prací prostriedok Ariel Formula Pro+ nás neváhajte kontaktovať.

Ak by ste sa aj Vy chceli zapojiť do pomoci zariadeniam sociálnej starostlivosti, navštívte nasledujúce stránky, kde sa dozviete viac o spôsobe a možnostiach toho, ako pomáhať.

Slovensko
apssvsr.sk

Česko
www.apsscr.cz
www.socialnimsluzbam.cz

 

předání dezinfekčního prášku Ariel Formula Pro+ předání dezinfekčního prášku Ariel Formula Pro+ předání dezinfekčního prášku Ariel Formula Pro+ předání dezinfekčního prášku Ariel Formula Pro+ předání dezinfekčního prášku Ariel Formula Pro+

předání dezinfekčního prášku Ariel Formula Pro+ předání dezinfekčního prášku Ariel Formula Pro+ předání dezinfekčního prášku Ariel Formula Pro+ předání dezinfekčního prášku Ariel Formula Pro+ 

předání pomoci professional support předání pomoci professional support předání pomoci professional support předání pomoci professional support předání pomoci professional support

předání pomoci professional support předání pomoci professional support předání pomoci professional support předání pomoci professional support předání pomoci professional support