Kde sa skrývajú veľké úspory v praní bielizne?

Starostlivosť o zákazníkov a klientov je náročná disciplína v akomkoľvek odbore a v praní bielizne to platí tiež - či už sa jedná o práčovňu, hotel, nemocnicu alebo zariadenia sociálnej starostlivosti. Prevádzkovatelia a ich zamestnanci sú často vystavení stresovým situáciám, keď majú dodať perfektne vypranú bielizeň bez jedinej chybičky a k tomu musia zvážiť každý drobný náklad. Ich snaha dodať svojim zákazníkom a klientom perfektne čistú bielizeň, pomôcť vytvoriť druhý domov a priateľské prostredie je tak často konfrontovaná s cenami konkurencie alebo, v prípade rozpočtových organizácií, s obmedzenými finančnými prostriedkami, ktoré k tomu môžu použiť.

Často pritom netušia, že môžu celkom jednoducho znížiť niektoré náklady na prevádzku svojho zariadenia. Prevádzkovatelia sa často sústredia hlavne na cenu za kilogram pracieho prášku, ale už nevenujú dostatočnú pozornosť ďalším nákladom, ktoré sú s praním spojené a nie sú na prvý pohľad vidieť.

Väčšinu nákladov na pranie pritom tvoria práve tieto "neviditeľné" náklady, napríklad mzdy, energie či opotrebenie bielizne a nutnosť jeho výmeny.

nákladová štruktúra prania bielizne
Príklad štuktúry nákladov na pranie

Na aké oblasti je potrebné za zamerať, ak chcete dosiahnuť významné úspory?

Kvalita používanej vody a jej úprava

Znalosť parametrov vody musí stáť na začiatku prípravy pracieho procesu. Pritom ide bohužiaľ medzi prevádzkovateľmi o najviac prehliadanú záležitosť. Mäkká voda lepšie rozpúšťa špinu a prací prostriedok, vďaka čomu nedochádza k usadzovaniu vodného kameňa v práčke a jej výkon zostáva taký, aký zaručuje výrobca. V tvrdej vode sa zhoršuje kvalita prania, zvyšuje sa opotrebenie bielizne a znižuje sa životnosť práčok. Dnes pritom existuje viacero spôsobov, ako vodu jednoducho zmäkčiť na ideálnu úroveň.

 

Maximálna časová efektivita prania

Náklady na mzdy zamestnancov tvoria až polovicu celkových nákladov na vypranie jedného kilogramu bielizne. Niekto sa totiž o celý proces prania musí starať. Ak je prací cyklus moc dlhý, rastú aj náklady na zamestnancov, ktorí sa musia namiesto inej činnosti venovať práve praniu. Najhorším variantom je, ak sa bielizeň nevyperie na prvýkrát a pranie sa musí opakovať. V takom prípade výrazne rastú aj ďalšie náklady.

Predĺženie životnosti bielizne

Pri každom praní dochádza k miernemu opotrebovaniu bielizne, ktoré je po nejakej dobe nutné vymeniť. Je ale veľký rozdiel medzi tým, či sa kvôli nevhodnému procesu prania opotrebuje po 50 cykloch, alebo či vydrží 300 cyklov.

Pri zle nastavenom pracom procese sa totiž na vláknach tkaniny usadzuje vodný kameň, ktorý spôsobuje šednutie či zožltnutie bielizne a jeho zápach. Naviac mechanicky poškodzuje vlákna, takže sa bielizeň postupne rozpadá.

Vždy sa preto pýtajte svojho dodávateľa na úroveň chemického poškodenia vlákna častým praním. Dobrý dodávateľ by mal mať potvrdenie od certifikovaného laboratória, že s jeho prostriedkami po 50 praniach nedôjde k strate pevnosti bielizne o viac ako 13%. V takom prípade možno vyprať bielizeň 300x bez toho, aby došlo k výraznej strate jeho pôvodných vlastností.

poškodenie vlákien
Vlákna poškodené nesprávnym praním

Voľba správneho typu prania

Dôležitou otázkou je aj zvolený typ pracieho systému. V dnešnej dobe existujú dva hlavné typy: alkalický a pH neutrálny. Každý pritom má svoje výhody a hodí sa na iný typ bielizne a do iného typu prevádzky.

Alkalický systém môžeme nazvať klasickým praním, ktoré všetci poznáme. Dokáže si poradiť aj s veľmi odolnými škvrnami, ale zároveň je pri jeho použití nutné sledovať koncentrovanosť pracieho kúpeľa a kvalitu plákania. Zle zvolená optimalizácia totiž môže viesť k usadzovaniu prostriedku na bielizni a následným zdravotným komplikáciám u klientov.

pH neutrálny systém sa používa tam, kde nie je nutné použiť alkalický systém a kvalita prania zostane napriek tomu perfektná. Ide o veľmi šetrný spôsob prania, ktorý výrazne predlžuje životnosť bielizne.

 

Zníženie spotreby vody a energií

Ďalšou zásadnou oblasťou úspor je spotreba elektriny a vody. Zle nastavený prací proces môže viesť buď k zbytočnému plytvaniu, alebo naopak k tomu, že sa síce zníži spotreba energií, ale za cenu nízkej kvality prania. Ide predovšetkým o to, pri akej teplote sa perie, koľko vody sa v jednotlivých krokoch pracieho procesu spotrebuje a ako sa využíva zvyškové teplo a voda. Základom je optimalizácia pracích programov, ktorá môže byť spojená aj s úpravami práčok, inštaláciou automatických dávkovacích zariadení a zariadení pre opätovné využitie tepla a vody.

Kvalitný dodávateľ by mal byť schopný celý proces optimalizovať a doložiť úspory, ktoré jeho systém prinesie. Zároveň ale musí udržať 100% kvalitu prania.

 

Kvalita pracích prostriedkov

Už bolo povedané, že náklady na samotné pracie prostriedky tvoria necelú desatinu nákladov. Zároveň ale platí, že použité prostriedky zásadne ovplyvnia celkové náklady na kilogram čistej bielizne. U menej kvalitných prostriedkoch je potrebné prať na vyššej teplote, prípadne dlhšie a často bohužiaľ aj opakovane. Pretože nie sú schopné vyprať ťažké škvrny na prvýkrát.

Dôležité je tiež presné dávkovanie. Pre veľké prevádzky sa hodí automatické dávkovanie riadené počítačom, ktoré má rad nezanedbateľných výhod.

Správne nastavený proces prania teda nie je len o výbere pracích prostriedkov, ale vstupuje do neho celý rad ďalších faktorov. Ak sa nastaví správne, ušetrí vám čas strávený praním, aj peniaze, ktoré za pranie vydávate. Vďaka tomu sa môžete viac venovať svojim klientom. Nebojte sa teda spýtať svojho dodávateľa na vyššie uvedené oblasti úspor. Nechajte si skontrolovať prací proces a urobiť nezávislé testy kvality prania. Ušetriť môžete aj desiatky percent nákladov bez nutnosti ďalších investícií.