Ako znížiť účty za energie na pranie až o 70 % pri zachovaní rovnakej kvality

Ako ušetriť v práčovni

Práčovňa je pre mnoho domovov jedným z veľkých odberateľov energií. Pranie a sušenie môžu byť energeticky veľmi náročné činnosti, ktoré sa výrazne podielajú na nákladoch celého zariadenia. V mnohých prípadoch si prevádzka nesleduje separátnu spotrebu energií a vody na pranie, a preto sa stále bežne stretávame so zariadeniami, ktoré majú energeticky veľmi náročné prevádzkovanie a doteraz to nikoho netrápilo. Každé zariadenie a jeho práčovňa je iné, ale orientačne môžete počítať náklady na ohrev vody na pranie na 1 klienta pri dnešných cenách okolo 38 EUR/rok tj. pri prevádzkach s 60 klientmi môže byť náklad na ohrev vody na pranie okolo 2 290 EUR ročne.

Našťastie sa vo väčšine prípadov dá značne ušetriť bez nutnosti významných kapitálových investícií.

Na čo sa pri hľadaní úspor zamerať:

 1. Používať mäkkú vodu
 2. Prať pri nízkych teplotách (a zachovať kvalitu a dezinfekciu)
 3. Optimálne nastaviť existujúcu praciu technológiu a použiť správnu chémiu
 4. Vykonávať pravidelný servis strojného zariadenia a jeho kontrolu
 5. Zvážiť investíciu do technologicky optimalizovanej práčovne     

Zároveň je nutné pripomenúť, že pri úspore energií pri praní nejde len o teplotu a úroveň dezinfekcie, ale textily musia byť najmä perfektne vyprané.

Používanie mäkkej vody

Už naše babičky vedeli, že dažďová voda perie lepšie ako tá z kohútika. Prečo je to tak? Hlavne preto, lebo dažďová voda je mäkkšia. Zjednodušene to znamená, že neobsahuje toľko minerálov. Najčastejšie ide o ióny vápnika (Ca2+) a horčíka (Mg2+). Čím viac je vo vode týchto zlúčenín, tým horšie sa v nej rozpúšťajú nečistoty a pracie prostriedky, ktorých je teda potrebné do prania pridávať viac. Preto je na obaloch všetkých pracích prostriedkov vždy uvedené, koľko pracieho prášku je potrebné použiť v tvrdej vode a koľko pri praní v mäkkej vode. Rastúcu spotrebu energie na ohrev vody potom zásadne ovplyvňuje usadený vodný kameň na vykurovacích telesách, ktorých účinnost sa jeho pôsobením znižuje.

Výhody prania v mäkkej vode (<1,25 mmol/l nebo <7 °dH):

 1. Nižšie náklady na ohrev vody práčkach
 2. Zníženie nákladov na pracie prostriedky až o 30 %
 3. Zníženie rizika alergických reakcií
 4. Lepšie senzorické vlastnosti textilu (belosť, voňa, príjemnejší na dotyk)
 5. Dlhšia životnosť textilu
 6. Nižšie náklady na servis práčiek (obzvlášť ohreivacie telesá)

Ako sa zbaviť tvrdej vody a koľko to stojí?

Zposobov ako bojovať s tvrdou vodou je niekoľko. Medzi najbežnějšie sposoby jeho zmäkčenia patrí technológie iónovej výmeny (tzv. KATEX). Ide o jednoduché, účinné a relatívne lacné zariadenie pre použitie v priemysloch aj v domácnostiach.

Modelový príklad:

Pre práčovne s dennou kapacitou cca 300 kg textilu pri tvrdosti vody viac ako 15 °dH predstavuje počiatočná investicia do obsatarania katexového zmäkčenia cca 1 460 EUR. Následné investície potom dosahujú iba niekoľko EUR mesačne na doplňovanie tabletovej soli, ktorá je potrebná pre regeneráciu katexovej náplne.

Investícia 1 460 EUR
Úspora pracích prostriedkov 30 %
Návratnosť 2 roky

Ďalšie úspory potom přinášajů predĺženú životnosť praného textilu a zníženie potreby servisu a nákupu nových práčiek.

katex
Ukážka Katexového zmäkčovača pre menšie prevádzky.

Pranie pri nízkych teplotách

Najskôr bolo potrebné pre dosiahnutie vysokej kvality prania a dezinfekcie prať textil pri teplotách od 60 °C do 90 °C. Dnes možno vďaka moderným pracím a dezinfekčným prostriedkom a programovateľným práčkam dosiahnuť vynikajúce výsledky aj pri nižších teplotách, hoci sú textily zo zariadení sociálnych služieb často veľmi znečistené. Príklad typickej štruktúry prania pri práčovni v sociálnych službách, ktorá perie pri vyšších teplotách:Z uvedeného príkladu vidíme, že aj viac ako 50 % pracích cyklov absolvujeme na najvyššej možnej teplote, a to na 90 °C. Pri väčšine ostatných cyklov sa perie na 60 °C, a to často z dôvodu dezinfekčného prania. Prať na takto vysokých teplotách a utrácať tak zbytočne za energie už dnes nie je nutné.Môžeme znížiť teplotu prania a dezinfekcie použitím moderných pracích prostriedkov, ktoré dosahujú vysoké účinnosti odstránenia znečistenia a dezinfekčného účinku už pri teplotách od 40 °C. Prať na „deväťdesiat“ ako to robili naše babičky sa tým pádom stáva minulosťou.Pranie pri nízkych teplotách prináša zásadné úspory nákladov na energie, a to až 70 % z nákladov na pranie.

Zmena teploty Úspora energie
90 °C = 40 °C 70 %
90 °C = > 60 °C 43 % 
60 °C = 40 °C 47 %

Zníženie teploty prania a dezinfekcie je sice spojené s miernym zvýšením dávkovania pracích a dezinfekčných prostriedkov, ale proti úspore energie v desiatkach percentách je navýšenie nákladov na chémiu rádovo v jednotkách percent. Znižovať teplotu bez úpravy pracieho procesu ale nie je možné. Školený technológ vám musí pomôcť nastaviť celý prací proces tak, aby bola zabezpečená nie len kvalita prania, ale hlavne úroeň dezinfekcie. Ak budete prechádzať na nízkoteplotné pranie, nechatje si od svojho dodávateľa pracích prostriedkov spracovať kompletnú kalkuláciu nákladov na pranie a vyčíslenie úspor, ktoré zmena prinesie.

Modelový prípad:

Elektrina je použitá pre ohrev vody v práčke a stávajúca cena za kWH elektriny je 0,35 EUR vrátane distribúcie, práčovňa perie 300 kg textilu/deň, 250 dní v roku, a štruktúra pracích programov odpovedá ukážkovej štruktúre (viď vyššie).

Zmena teploty Podiel textilu* Úspora na 1 kg
90 °C = > 60 °C 55 % 0,05 EUR
60 °C = 40 °C 40 % 0,03 EUR

*(5 % textilu sa už skôr pralo na 40  °C)

Úspora energií celkom 3 183 EUR
Zvýšenie nákladov na pracie prostriedky (+0,012 EUR/kg) -855 EUR
Celková úspora/rok 2 328 EUR
graf
Zdroj: Interné dáta spoločnosti Professional support

Optimálne nastavenie stávajúcej pracej technológie a použitie správnej chémie

Profesionálne a poloprofesionálne programovateľné práčky umožňujú kompletné nastavenie pracieho procesu (pracie postupy, teplota vody, množstvo vody, čas, otáčky atď.) a tak v spojení s automatickými dávkovačmi pracích prostriedkov je  možné celú technológiu vykonať podľa požiadaviek a potrieb každého zákazníka. Každá práčovňa je trochu iná, používa iné stroje a má taktiež iné požiadavky a preferencie. Skúsený technológ dokáže z celého systému „vytlačiť“ maximálny výkon tak, aby bol výsledok pre zákazníka čo najlacnejší a najefektívnejší. Technológ rieši optimálny pomer medzi množstvom a typom použitej chémie, teplotou prania, množstvom vody a mechanickým praním pre konkrétny druh textilu.  Vzhľadom k vývoju na trhu je dnes primárnym cieľom optimalizácií zníženie spotreby energií (plyn/elektrina) na ohrev vody. Pri snahe o optimalizáciu sa ale nesmie zabudnúť, že je potrebné udržať, alebo aj zvýšiť kvalitu prania ako také a prípadne garantovať dezinfekciu praného textilu. Zmena všetkých parametrov prania v podmienkach sociálnych služieb nie je triviálna a vyžaduje skúseného technológa a know-how. Požiadajte svojho dodávateľa, aby vám čo najskôr vykonal revíziu pracích programov s dôrazom na zníženie nákladov na energie. Pokiaľ toho nie je schopný, skúste iného dodávateľa, pretože úspora môže byť zásadná a nevyžaduje od vás investície.

 

Pravidelný servis strojného zariadenia a jeho kontrola

Správne fungujúce práčky a žehliace stroje sú základom pre efektívne prevádzkovanie práčovne. V kontexte spotreby energií sa jedná predovšetkým o to, či dosahujú nastavené teploty prania (napr. či nie sú vykurovacie telesá pokryté vodným kameňom). Napríklad, pokiaľ práčka perie na nižšej teplote, ako má, môže to mať zásadný vplyv na kvalitu prania (potenciálne nasledovanou prepierkou zle vypraného textilu) a hlavne tu môže vzniknúť problém, pokiaľ je požadované dezinfekčné pranie. Všetky detergenty sú registrované ako dezinfekčné vždy pre pranie pri definovanej teplote, koncentrácii a času. Samozrejme zle fungujúci alebo poškodený stroj môže mať zásadný vplyv na kvalitu textilu ako takovú, na veľkosť spotreby vody a na celkovú produktivitu práčovne.

 

Zváženie investícií do technologickej optimalizácie práčovne     

Tu sa už jedná o náročnejší spôsob, ako sa pokúsiť optimalizovať spotrebu energií, ale pre stredné a väčšie prevádzky môže priniesť ďalšie výrazné úspory. Musí tu predchádzať dôkladná analýza súčasného stavu a to nesie so sebou nemalé finančné a priestorové nároky u zákazníka. Čo je ale podstatné, že prevádzka identifikovaná ako vhodná pre takú optimalizáciu, dosiahne obvykle až 50 % úspor. Orientačne sú tieto projekty vhodné pre práčovne perúce 1 000 kg textilu denne a viac, pri využití pary pre ohrev vody. Navyše sa pri takých veľkých projektoch dajú využiť aj EU dotácie, ktoré sú v súčasnej dobe spustené a výrazne pomáhajú znížiť náklady na túto investíciu až o 50 % celkových nákladov na projekt. Prevádzky, ktoré môžu tieto dotácie čerpať: a) využívajú k ohrevu ako médium primárne paru (v niektorých prípadoch to môže byť aj plyn alebo elektrina), b) pre žehlenie využívajú plyn alebo elektrinu. Nevýhodou týchto projektov je, že vyžadujú pomerne dosť času na realizáciu, a preto nie sú riešením pre nasledujúcu vykurovaciu sezónu. Dlhodobo ale môžu priniesť zásadnú úsporu.

Ukážkový príklad z praxe:

Práčovňa Oblastná nemocnica Mladá Boleslav, a. s. Stredne veľká práčovnícka prevádzka (500 ton textilu/rok) zabezpečujúca pranie textilu pre nemocnice aj externých zákazníkov. Jednalo sa o jednu z prvých pokročilých optimalizácií vo verejnom sektore.

Optimalizácia zahrňovala:

 1. Centrálny výmenníkový systém voda-voda pre využitie energie teplej odpadovej vody z celej prevádzky.
 2. Výmenníkový systém vzduch-voda pre využitie energie horúceho odpadového vzduchu zo žehliacej linky.

Takto získaná energia se využíva pre ohrev okruhu TUV areálu nemocnice. (jedná sa o jeden z mála prípadov, kedy je možné získanú odpadovú energiu z práčovne efektívne „vyexportovať“ pre spotrebu mimo práčovne.)

Dosiahnuté výsledky:

Investícia* 150 000 EUR
Úspora MWh (plyn)/rok 200 MWh
Úspora/rok (akt. cena) 42 000 EUR
Návratnosť 3,6 rokov

*50 % z toho financovaných fondov EU

Výměník vzduch voda
Výmenník vzduch-voda vrátane meracích a regulačných prvkov.

Záver

Rastúce ceny elektriny a plynu kladú na všetky zariadenia aj domácnosti veľké nároky a vyzývají k tomu, aby sme sa na ich prevádzkovanie skúsili pozrieť inými očami ako predtým – očami minimálnej energetickej náročnosti. Z našich skúseností vieme, že väčšina zariadení má v oblasti optimalizácie prania stále veľké príležitosti a úspory, ktoré predtým neboli zaujímavé sú teraz zásadné. Nebojte sa teda pozrieť na práčovňu novým pohľadom a v spolupráci s dobrým dodávateľom pracích technológií hľadajte riešenie.